fredag 10 april 2015

Försvarsmakten hindras delta i nationaldagsfirandet i Umeå

Ibland förstår jag verkligen ingenting. Enligt bl.a. svt, SvD, Expressen,  och flertalet bloggar rapporteras det att Gammlia inte tycker att "det passar sig" att försvarsmakten är med i ett evenemang vid firandet av nationaldagen. Garnisonen i Umeå å sin sida firar den dagen "garnisonens dag" och ville vara med i det allmänna firandet för att visa både på en mångfald( - "Se - det finns SOLDATER också i vårt land!") och på att man faktiskt försvarar nationen som vi firar ( - "Se - det finns folk som är beredda att försvara dina rättigheter också i vårt land!)

Men se - det passar inte.

Nationaldagsfirandet på museets område på Gammlia i Umeå, är ett samarrangemang med Umeå kommun.

Firandet har ett mångfaldstema, och innefattar bland annat välkomnandet av nya medborgare. Och det är i det sammanhanget som museet tillsammans med Umeå kommun kommit fram till att Försvarsmakten inte ska få vara med i årets program.

– Det var en magkänsla. Tyvärr är det ju så att många nya svenskar kommer från traumatiska förhållanden. Det kändes inte rätt att ha militärfordon på området, säger Lillemor Elfgren, som är programsamordnare på Västerbottens museum.

Bild på det läckta brevet som förklarar varför man inte vill ha försvarsmakten med på nationaldagen

Och jag förstår verkligen INGENTING för enligt enkätundersökningar som genomfördes av bl.a. försvarshögskolan förra året är just "nya svenskar" mer positiva till försvarsmakten än "gamla svenskar". Många av dessa "nya svenskar" kommer nämligen ibland från länder som - till skillnad från "gamla svenskar" - inte befunnit sig i 200 år av obruten fred och man har därför insett att det kan vara skönt att "hålla någon i handen" när just NATIONEN hotas av yttre hot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar