torsdag 26 februari 2015

Syrisk folkrättsbrottsling dömd vid södertörns tingsrätt

Disclaimer: Dagens inlägg ska ses som en inlaga i debatten om "folkrätt" snarare än en om "terrorism" eller "krigsturism". Jag är - trots hur jag skriver - medveten om att det i debatten kommer att refereras till det här inlägget i diskussioner om "terrorism" och då främst "islamistisk dito". Icke desto mindre - mina tidigare inlägg om terrorism och vilka som är terrorister - gäller fortfarande. Väldigt få terrorister i Europa är islamistiska. Att den här nu dömda folkrättsbrottslingen råkar vara islamist, och gjort sig skyldig till sina brott i Syrien ändrar inte min inställning i frågan om terrorism. Snarare tvärt om. Så är det ibland - man kan vara både emot terrorism och folkrättsbrott och samtidigt vädja till att man skriver om rätt saker.

--

Idag skriver bl.a DN och Aftonbladet om en 28-åring som dömts för folkrättsbrott av Södertörns tingsrätt.

Domen ger vid handen två saker (som skiljer sig markant från åklagarnas yrkanden) - för det första - han döms bara till 5 år och för det andra - han döms inte till utvisning.

Bakgrundshistorian är följande: (DN) Han åker alltså till Syrien för att slåss mot regimen  (I den numer praktiskt taget upplösta "Fria Syriska Armén" - från början i princip mest avhoppade före detta soldater inom det syriska försvarsvänsendet - allt eftersom mer och mer byggt på "frivilliga" och "jihadister". Numer har "Fria Syriska Armén" i princip gått upp i IS.) Där tar man krigsfångar - varav en misshandlas svårt av den här killen och hans kompis, fastbunden i en stol. Med piskor. På hela överkroppen. Efter ett - får man förmoda - rätt långt (och i alla fall väldigt våldsamt) förhör (den fastbundne har blodfläckar på kläderna).

Bland "folkrättsbrott" finns vad vi kallar "krigsförbrytelser" och vad vi i Sverige definierar som "krigsförbrytelser" är bland annat (Listan är från wikipedia):

 • deltagande i planering, inledning och förandet av anfallskrig
 • brott mot krigets lagar, vad gäller behandlandet av krigsfångar, slavarbete och användandet av förbjudna vapen.
 • brott mot mänskligheten, såsom upprättande av koncentrationsläger, eller etnisk rensning.
 • avsiktligt dödande av skyddad person (till exempel sårade eller sjuka soldater, krigsfångar, civila)
 • tortyr och omänsklig behandling av skyddad person
 • avsiktligt orsakande av stort lidande eller handling som allvarligt hotar en skyddad persons fysiska integritet eller hälsa;
 • anfall mot civilbefolkningen
 • deportering eller illegal förflyttning av befolkningsgrupper
 • bruk av förbjudna vapen eller krigsmetoder
 • missbruk av det röda korset eller den röda halvmånen eller andra skyddssymboler
 • plundring av offentlig eller privat egendom

Således kan vi tycka att "tortyr och omänsklig behandling av skyddad person" (med skyddad person menas här för övrigt t.ex. krigsfångar). och "avsiktligt orsakande av stort lidande eller handling som allvarligt hotar en skyddad persons fysiska integritet eller hälsa" borde kunna bevisas av tingsrätten. Det borde vara ett s.k. "slam dunk case" och därför yrkade åklagarna på straffen som nämnts ovan).

Man har emellertid utdömt betydligt mildare straff än i normalfallet:

För krigsförbrytelse av normalfallet är straffet fängelse i högst 6 år. För grovt krigsförbrytelse är straffet fängelse i mellan 4 till 18 år eller på livstid. För grovt brott beaktas särskilt om gärningen ingått som ett led i en plan eller politik eller som en del av en omfattande brottslighet eller om gärningen förorsakat död, allvarlig smärta eller skada eller svårt lidande, omfattande skada på egendom eller synnerligen allvarliga skador på den naturliga miljön.
De flesta krigsförbrytelser gäller endast om gärningen begås i samband med väpnad konflikt eller ockupation. Många av krigsbrotten kan vara brott även i andra fall men med andra rubriceringar och straffskalor.

Om någon vill ta ställning i frågan om "vad är det vi pratar om för handlingar" - finns videon - i ett format där både gärningsman och offer är "blurrade" hos Expressen (Varning - starka bilder!) Kan man efter att ha sett den filmen komma fram till något annat än att handligen vore "grov"? Jag vet inte - men även om förseelsen vore "ringa" torde man alltså haft lagutrymme att utdöma ett skarpare straff.

Då mannen fortfarande har dubbelt medborgarskap - i både Sverige och Syrien - borde man också kunna utvisa mannen efter avtjänat fängelsestraff. Det gör man emellertid inte heller. Man anser att det föreligger risk för mannens liv om han utvisas. Samtidigt kan vi läsa i domen:

”Det råder för tingsrätten inte någon tvekan om att han har deltagit i våldsanvändningen av egen fri vilja.”

Jag kan därför tycka att det vore rimligt att faktiskt utkräva ett fullt ansvar för just denna fria vilja. Tydligen kan man inte tycka så, för samtidigt skriver SvD om hur vi i Sverige anstränger oss för att "plocka hem" människor från just Syrien. Folk som frivilligt åkt dit för att strida i konflikten.

Vad som jag har hoppats på skulle bli ett "prejudikat" där man faktiskt ställde återvändande terrorister till svars och dömde dem för just de begångna folkrättsbrotten har blivit ett ytterligare exempel på Sveriges slapphänthet när det gäller folkrättsbrott begångna av "krigsturister" i Syrien.

Ja - jag är arg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar