tisdag 17 februari 2015

Finansdepartementets ökade brandskattning av försvarsmakten

Det står mycket i tidningarna idag angående "försvarets miljardkrav" och finansdepartementets "nobbning" av de samma.

Och som vanligt tycker jag att media går bort sig i retoriska krumbukter för att sätta effektsökande rubriker. För såhär är det: Försvarsmakten har ålagts av regeringen att ta fram en ny organisation (detta är reglerat i tidigare riksdags- och försvarsbeslut och ett antal regeringsbeslut. ÖB har sedan upprepade gånger redogjort för att medlen man har inte räcker till att leverera vad regeringen beställt. På en direkt fråga om "vad kostar det då, att implementera det här enligt plan?" har försvarsmakten alltså svarat "om vi BARA ska leverera vad ni faktiskt har beställt kommer det att kosta 4 miljarder per år tills dess organisationen är levererad". Det är alltså inte försvarsmaktens krav. Det är en svar på en uttrycklig fråga från regeringen vad det de har beställt kostar. Av detta har nu finansdepartementet sagt att man är villig att tillslå 500 miljoner - en åttondel.

Nu kan ju den obildade att tro att "ja, men - det är ju i alla fall något? Försvaret kanske kan leverera en åttondel av vad man tänkt, för en åttondel av pengarna? Eller leverera på 8 gånger så lång tid?" och det skulle man nästan kunna tycka är ett logiskt argument. Men verkligheten är en annan - idag är materialsidan så eftersatt (något som på den här bloggen diskuterats ofta - bl.a. gällande ubåtsjakt och/eller helikopterproblemen) att man idag har ett mångmiljardunderskott på materielsidan.

Samtidigt höjde regeringen arbetsgivaravgiften för "ungdomsjobb". I en myndighet med väldigt låg medelålder på de aktiva - genomförande - soldaterna slår det här givetvis hårt. För hårt, visar det sig, då "anslagshöjningen" idag, om finansdepartementet faktiskt bara anslår en halv miljard extra om året, inte ens täcker skatteökningen av att ha soldater anställda.

I själva verket brandskattas försvaret ytterligare i en redan ansträngd budget, på pengar som alltså återförs till statskassan. Vill man vara lite elak kan man säga att staten inte finansierar försvarsmakten med sina skatter utan att försvarsmakten genom sina skatter finansierar statens övriga finanser.

Det här tycker jag är orent spel. Jag tycker att pressen går finansdepartementets ärenden genom att rubriksätta som man gör. Man far med osanningar när man kallar det hela för "försvarets krav", när det egentligen handlar om ett svar på en uttrycklig fråga om vad man bedömer kostnaderna för att leverera en beställd organisation.


För att citera Jesper Tengroth (i SvD idag):

 – Försvarsmakten har ett flertal gånger redovisat vårt långsiktiga ekonomiska behov, både för den dåvarande och den nuvarande regeringen. Nu är det också upp till den politiska nivån att fatta beslut om och finansiera den ambition man vill ha,

Möjligen är det nu dags att kavla upp ärmarna och plocka fram lädret, snarare än att räkna på hur mycket vi kan fortsätta brandskatta försvaret för att finansiera statskassan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar