onsdag 18 februari 2015

Schymans (Fi) ohederliga retorik om terrorism - Ett långfinger mot logiken

Gudrun Schyman har - mot bakgrund mot de senaste skjutningarna i Danmark - skrivit en tämligen spekulativ drapa på SVTs debattsida på nätet - SVT Opinion.

Där står bland annat att läsa

”Mäns kraftiga överrepresentation i våldsanvändning pekar på att socialiseringen av pojkar är en del av problemet. Män, särskilt unga män i åldern 15-29 år, är överrepresenterade i misshandels- och sexualbrott. Det samma gäller för terrorbrott”

Och redan här gör man ett fel - anser jag - man börjar med att peka på att män rent generellt sett är mer kriminella än kvinnor, pekar ut att problemet är "socialiseringen av pojkar", och att den genomsnittlige gärningsmannen är 15 till 29 år, samt att samma statistik gäller för terrorister.

Redan här borde de flestas skitsnackdetektorer få så höga utslag att visarna i princip böjs i vinkel, men tydligen har hon fått skriva det här i skattefinansierad media, så - vi börjar väl med att analysera hennes argument.

Pro primo: Även om Schyman skulle ha rätt i "mäns kraftiga överrepresentation i våldsanvändning" (vilket gravt kan ifrågasättas. Här kan vi t.ex. se på en mängd krigsmakter som har förband med kvinnlig personal. Exempel här på kvinnor som Schyman själv hävdar att hon stöder är de olika Peshmerga-förband som förekommit i media på sistone). har hon inte det då hon hävdar att "unga män i åldern 15-29 år är överrepresenterade i terrorbrott". Där haltar helt enkelt argumentet med avseende på vilken statistik hon stöder uttalandet på.

Bland terrordömda i Europa är ungefär 38% kvinnor. (Här kan vi för övrigt se att en klar överrepresentation bland dömda terrorister i Europa som är kvinnor dessutom är från den politiska vänstern, jfr Baader-Meinhof-ligan eller bland olika PFLP-sympatiserande grupper inom den franska "autonoma vänstern"). Medelåldern på terrorister är enligt bl.a. NCT (Nationellt Centrum för Terrorismbekämpning - Sveriges statliga resurs för just terrorforskning) 36 år.

Pro secundo: Att ta statistik vad det gäller en sorts brottslighet (som "misshandels- och sexualbrott") och sedan utifrån den statistiken dra slutsatser om "terrobrott" är en rätt kraftig logisk tankevurpa.

Egentligen skulle man - för att rädda sitt blodtryck - kunna sluta läsa här. Gudrun Schyman är helt enkelt ute och hojar - resten av artikeln är blaj - men jag ska ändå försöka bemöta även Schymans problematisering av "socialiseringen" av män:

"Mäns kraftiga överrepresentation i våldsanvändning pekar på att socialiseringen av pojkar är en del av problemet. Föreställningar om maskulinitet hänger intimt ihop med våld, militarism och nation."

Gör den? Säger inte det här egentligen att det är problem med socialiseringen av ALLA människor - även kvinnor - om föreställningar om maskulin hänger ihop med våld, militarism och nation? (I och för sig skulle man ju bara för sakens skull kunna peka på att det t.ex. inte är direkt tomt på tjejer inom nationalistiska rörelser för att visa att det här argumentet inte håller, men...) Jag hävdar i stället att det STORA problemet är att det finns människor som Gudrun Schymans "föreställningar om maskulinitet" om hon hävdar att "maskulinitet hänger intimt ihop med våld, militarism och nation"?

Nej, Schyman - det här håller inte. Din argumentation är dåligt underbyggd och den tyder på en rätt unken människosyn.


Schymans argumentation - ett långfinger åt logiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar