tisdag 22 april 2014

"Storsatsning" på försvaret.

Läser i DN en artikel signerad allianspartiernas partiledare med innebörden "Vi vill höja försvarsanslaget med 5 miljarder årligen" och blir positivt överraskad. De senaste mandatperiodernas förda försvarspolitik har ju varit en rätt anorektiskt hårdbantad variant med avseende på just försvarsanslaget. Alliansen har - med moderaterna i täten - gjort de största nedskärningarna både vad det gäller totala kostnader för försvaret, men också i personal, övningstimmar och matriel genom olika försvarsbeslut. Samtidigt har försvarsmakten omorganiserats - från ett värnpliktsförsvar till ett frivilliförsvar, för som det heter på försvarspolitikerska "skapa lätt gripbara förband - här och nu".

Många med mig har säkert undrat lite "vad som är på gång" eftersom vi hör om "här-och-nu-doktrinen", lite då och då och speciellt då den ställs mot det "där-och-förut"-läget i värnpliktsförsvaret, när det debatterats. Men försvarsdepartementet och försvarsministern har hållit fast vid doktrinen. Skälet har varit att framförallt ha "lätt gripbara förband - redo för en snabb insats utomlands". Tanken med att lägga ned värnspliktsförsvaret och i stället ha anställd personal (något som visat sig vara både dyrare, mindre effektivt och rent personaladministrativt bökigare) har varit just för att kunna bedriva internationella insatser med kort varsel. (Jag kommer säkert återkomma med inlägg om internationella insatser i ett annat inlägg, så småningom).Nåväl. Tillbaks till artikeln:

Man börjar med att - på ett för alliansen lite ovanligt sätt - konstatera att det faktiskt finns utrymme till förbättringar inom rådande läge vad det gäller just försvarspolitiken. Man målar en snabb, skissartad bild av de senste veckornas utveckling på andra sidan östersjön (med Ukraina som fokuspunkt) och berättar sedan att man tänker "storsatsa" på försvaret. Bl.a. genom att köpa fler gripenplan och ubåtar. Gott så. Sedan diskuteras bl.a. luftvärnssystem och på slutet kommer följande:

Sverige ska ha ett tillgängligt och användbart försvar, anpassat efter en omvärld i snabb förändring. Med dagens besked skapar Allians­regeringen förutsättningar för ytterligare för­stärkningar av det svenska försvaret, på både kort och lång sikt. Satsningarna innebär en stegvis förstärkning av försvarsanslagen fram till 2024 då ökningen uppgår till 5,5 miljarder kronor årligen.

"Storsatsningen" visar sig vara en "det-blev-bara-en-tummetott-satsning"! 2024 är året då försvarsanslaget har ökats till 5.5 mdr. Innan dess sker en "stegvis ökning" (lite bekvämt svepande beskrivet sådär, som inte förpliktigar något i reda pengar). Det är om tio (!) år. Knappast väl rimmande med "här och nu"?

Vidare tänker man sig finansiera "storsatsningen" bl.a. såhär:

För att nå full finansiering kommer vi bland annat att föreslå en överföring av medel från Försvarsmaktens anslag för internationella insatser till förbands- och materielanslagen... 

Alltså - man tänker TA pengar från redan avsatta pengar från samma myndighet, och sedan omprioritera dem? Så att man inte längre har "här-och-nu"-försvaret som skall riktas mot främst internationella insatser utan i stället satsa på ett "där och för länge sen"-försvar?

Man avslutar genom att hoppas på att få en "bred uppgörelse över blockgränserna" med sitt utspel. Och häri blir jag riktigt förvånad. För 1) man har ju redan försvarsberedningen, som är en parlamentariskt tillsatt beredningsgrupp där samtliga riksdagspartier finns representerade. Den gruppen skall komma med SINA förslag för att kunna implementera försvarsbeslutet - men först om en månad. Man föregår alltså händelsen genom att diktera hur man A) tänker finansiera en satsning B) hur man tänker använda pengarna till att köpa enskilda vapensystem som JAS, ubåtar och luftvärn och C) hur man tänker sig att finansiera detta - genom att ta pengar från myndigheten med ena handen och sedan ge med den andra.

Just "en bred överenskommelse över blockgränserna" tror jag är rätt svårt under de här premisserna. Läs gärna artikeln - men jag tror att t.ex. skära ned på miljösamarbetet med Ryssland för att få pengar till att köpa nya vapen blir rätt svårt för miljöpartiet att smälta. Och får socialdemokraterna inte med sig miljöpartiet i höst lär frågan i alla fall inte börja debatteras under den kommande mandatperioden. Miljöpartiet är dessutom intresserade av ett "icke-vålds-försvar", varför att förankra hos dem att köpa in tekniskt avancerade vapensystem kan vara lite kinkigt redan från början.

De mer konspiratoriska sidorna hos mig låter mig i stället tro att det här egentligen är ett sätt för alliansen att skjuta över problem på socialdemokraterna inför nästa mandatperiod. Man vill inte ta några som helst nya försvarsanslagsbeslut under tiden man själv är vid makten, men räknar nog kallt med att förlora valet i höst (bl.a. pga försvarsfrågan - som alliansen helt tappat under de två gångna mandatperioderna). Men om man nu lägger ett förslag om större anslag längre fram - då är det någon annans problem att lösa. Samtidigt kan man från borgarnas håll hävda "vi ville satsa på försvaret! Det är sossarnas fel att det inte hänt något!" om två-tre mandatperioder, då det här förslaget faktiskt skulle ha gällt.

Politik är ett smutsigt spel.

Försvarspolitik är smutsigt tillochmed för att vara politik.

Försvarspolitik i Sverige utförs (genomlids?) främst av klåpare som lovar runt och håller tunt. Som det där om "5 miljarder om året".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar