onsdag 18 maj 2016

Det är mycket nu...

Det är mycket nu... Och läser man i nyhetsflödet och på sociala medier just nu är det lätt att skrämmas.

Läser Carl Bergqvist i expressen:

"Låt säga att två dagar före mastsabotaget sker ett utsläpp av farliga ämnen i Göteborgs hamn, vilket får påverkan på hamnkapaciteten under några veckor. Två dagar efteråt utbryter oroligheter med stenkastning och bränder i en Stockholmsförort, vilket de närmaste dagarna sprider sig till andra städer. En vecka senare blossar omfattande skogsbränder upp i ett knastertorrt Bergslagen. Strax efteråt utbryter en epidemisk magsjuka i Skövde. Alla dessa händelser är var och en för sig helt normala i form av att de både inträffat och sannolikt kommer att inträffa. De har det gemensamt att de tar omfattande samhällsresurser i anspråk. De har också gemensamt att de tillsammans kan utgöra en första fas i en militär operation mot Sverige."
och läser sedan resten av tidningen  och övriga media:

Det börjar givetvis med masten i sjuhäradsbygden och fortsätter sedan på samma tema med ytterligare en mast. Sedan kommer larmet om giftläckage vid matfabrik och till sist barn som hittar skarpa handgranater i parken. - samtliga händelser för övrigt geografiskt rätt nära varandra. Västergötland verkar väldigt drabbat.

--

Jag gjorde GU (eller "lumpen" som det brukar kallas) under 90-talet. Vi fick då se nedan utbildningsfilm. Ta dig lite tid och gör det du också.
Jag säger inte att Sverige faktiskt är under ett angrepp - bara att ett angrepp mot Sverige skulle kunna starta med alla de senaste dygnens nyheter om ovanliga situationer i Västra Götaland. Och att det i så fall inte vore en slump.

För att citera andra - mer kända - tänkare: "Det är mycket nu".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar