tisdag 10 november 2015

"Hemvärnet borde skydda flyktingboenden"

Läser DN idag Dagens kanske värsta försvars- eller säkerhetspolitiska stolleprov:

Magnus Lind för i dagens DN fram den - på alla upptänkbara sätt (oavsett var man står politiskt) olyckliga åsikten att använda "hemvärnet" till att "bevaka flyktingförläggningar".
Hela debattinlägget bygger på de första meningarna i texten:

"Hemvärnet bör hjälpa polisen att hindra terrorbrott. Det lokala hemvärnet är väl lämpat att bevaka flyktingboenden och hindra mordbrand. EU och svensk lag har definierat terroristbrott."

Vi börjar med att ta meningarna en efter en: "Hemvärnet bör hjälpa polisen att hindra terrorbrott".

NEJ.

Det är, förutom grundlagsvidrigt (där hemvärnet näppeligen kan sättas in mot Svenska medborgare i fredstid) direkt dumt att hävda att en sådan förmåga skulle finnas hos hemvärnet. Den förmågan har - vill jag hävda - aldrig funnits och kommer i vart fall inte att infinna sig med mindre än att man satsar bokstavligen tiotals miljarder svenska kronor på att t.ex. införskaffa utrustning som skulle kunna vara adekvat för antiterrorverksamhet till hemvärnet. Sådan utrustning skulle kunna vara (men är inte begränsat till) t.ex. vapensystem som är utvecklade senare än 50-talet, ljusförstärkare och övrig nattspaningsmateriel, skyddsvästar eller saker som... typ hela uniformer. Inget av det här är saker som på något sätt "trollas" fram med nuvarande budget.

Å andra sidan är grejerna bara hårdvara. Det finns ingen i hemvärnet idag som _kan_ något om terrorismbekämpning. Hemvärnet är helt enkelt inte lämpat för det. Det skulle krävas hundratusentals timmar i utbildning och övning för att kunna hantera den uppgiften.

"Det lokala hemvärnet är väl lämpat att bevaka flyktingboenden och hindra mordbrand."

NEJ.

Det lokala hemvärnet är väl lämpat till skyttegrupps strid och/eller skyddsvakts bevakningsuppgifter av skyddsobjekt mot en beväpnad fiende. Hemvärnsmän är tränade att i sin tjänsteutövning - i det fall att skyddsvaktens uppmaning att identifiera sig, stanna eller lägga sig ned inte hörsammas - skjuta vederbörande.

Det är tänkt att detta företrädesvis ska ske i benet.

Bild på skyddsvaktsutbildning inom hemvärnet - från tidningen hemvärnet.
Men vi skjuter i hemvärnet med AK4 - ett vapen som har tämligen grov ammunition, som dessutom har rätt kraftig laddning. Ett skott - även i benet - är _möjligen inte_ dödligt i det fall att detta typ sker på trappen till ett akutsjukhus. Det är dessutom inte rimligt att hemvärnsman som under flera år inte haft adekvat vapenutbildning (det har helt enkelt inte funnits pengar till att köpa ammunition för att öva moment som skytte för i budgeten) utgå ifrån att vederbörande träffar i benet. Högst troligt kommer man att träffa där målet är som störst - i bålen.

Att vaka över flyktingboenden är emellertid - snarare än en uppgift för militär personal - primärt en polisiär angelägenhet, eller möjligen något som kan läggas på entreprenad till något bevakningsbolag som migrationsverket upphandlar tjänsten ifrån.

Magnus Lind skriver bl.a.
"Polisen har informerat om att man saknar resurser för bevakning av flyktingförläggningar."
Ett uttalande som säkert stämmer. Han fortsätter sedan med
"Hemvärnet har bland annat som uppgift att värna samhället vid extraordinära situationer."
Något som stämmer - MEN - och det finns ett men här - som han fortsätter i texten "Regeringen bör överväga om inte hemvärnet kan användas för att förhindra terrorsabotage mot statligt beslutade flyktingboenden." gör man ett tankefel. Hemvärnet varken praktiskt kan eller får användas för den sortens verksamhet.

Här hade möjligen den numer (av bl.a. budgetskäl) nedlagda "beredskapspolisen" kunnat användas - eller möjligen, i det fall att polisen kan/bör/ska förstärkas av försvarsmakten - miltärpoliser. I yttersta fall - i det fall att man _verkligen_ står mot _riktiga_ terrorister - och något slags "antiterror"-förband kan/bör/ska sättas in - SOG användas. Det är de enda som regelbundet övar den sorterns uppdrag, den sortens samverkan med t.ex. polis (militär måste alltid stå under polisiärt befäl, t.ex. vid insatser där man förstärker polisen). Inga andra resurser finns inom försvarsmakten.

Nu kan man i och för sig (ganska rättvist) hävda att det inte finns några resurser alls inom försvarsmakten att bistå civila myndigheter, efter förra årets skogsbrand i Västmanland, "Underrättelseoperation" i Stockholms skärgård etc. som fick tas "inom budget". Rent realekonomiskt har det här gjort att flera hemvärnskompanier helt enkelt inte fått öva alls med skarp ammunition i år, eller inte haft personal att tillgå, då dessa redan fyllt sina kontraktsdagar för flera månader sedan.

Som en slutlig passus kan man dessutom möjligen anföra argumentet att ingen av de som kan komma att bo på flyktingförläggning förmodligen tycker att det är trevligt att undvika automatvapenbeväpnade kamoflageuniformerade soldater som patrullerar området? Det brukar närmligen vara ett argument som används rätt ofta då försvarsmakten faktiskt övar.

Nej du, Magnus Lund - här bör du nog tänka om!

8 kommentarer:

 1. Hur bedömer du hemvärnets möjligheter att hålla på med en aningen relaterad men på sätt och vis helt annorlunda uppgift - att bevaka våra gränsinpassager i södra Sverige och avkräva inpasserande över den svenska gränsen Pass / ID och avvisa alla som saknar detta samt icke-EU-medborgare som saknar giltigt Schengen-visum?
  Detta sker väl förstås rimligen i samarbete med tull, polis övriga FM mfl, men om man betraktar hela Sverige som ett skyddsobjekt dit alla med uppvisat medborgarskap i ett Schengenland har tillträde medan övriga enbart med speciella tillstånd (giltigt permanent uppehållstillstånd eller visum) har det så skiljer sig uppgiften inte principiellt ifrån en av HV:s standarduppgifter. Eller?

  Nu skiljer ju sig den praktiska verkligheten vid Öresundsbron och olika färjeterminaler mycket från ett förråd eller ett infrastrukturobjekt ute i skogen, men finns det personal och ett tydligt mandat ska väl detta vara genomförbart. Eller vad är din åsikt?

  Om man inte genomför något i stil med ovanstående så accepterar man att tusentals helt oidentifierade unga män tar sig in i Sverige helt utan kontroll. Uppemot hälften av dem söker inte ens asyl. Vi vet inte vad de har för syften med sin inresa. Hade det varit på kalla krigets tid hade ett sådant faktum - att det varje vecka reser in tusentals vapenföra män utan någon som helst kontroll skapat chockvågor såväl hos FM:s ledning som hos regeringen. Nu verkar det inte hända någonting. Det är normalt att vi inte har kontroll över våra gränser. Gäller det även ryska medborgare då eller kommer de detekteras på något vidunderligt vis....?

  Kul om du har några tankar om detta dagsaktuella ämne

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oavsett vad jag TYCKER om det kommer jag att - då det krävs - följa order.

   Det är väl ungefär vad jag kan svara utan att det blir väl teoretiskt.

   Radera
 2. Ska hemvärnet bli landsförrädare dom också?
  Vi uppleve just nu en invasion av vårt land och inget skott avlossas till vårt försvar.
  Vi släpper in potentiella terrorister utan någon som helst kontroll.
  Bränner man ner kommande flyktingboenden och är säker på att ingen kommer till skada så gör man moder svea en tjänst.
  Personligen ser jag hellre ryssar här än IS krigare, gör inte du det också?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kort svar - nej. Min uppgift är att försvara landet mot ALLA fiender. Jag väljer inte vilka som vi "hellre"skulle bli anfallna av - jag kommer att bekämpa varje fiende.

   Radera
  2. Jag förstår inte hur det kan vara en tjänst åt "moder Svea", genom bränna ned flyktingboenden tär man ju ändå mer på "moder Sveas" resurser.
   Vidare är det även en form av terrorism, så ordet landsförräderi ligger nära till hands om dylika osanktionerade övningar.

   Om det skulle uppstå en krigssituation i Sverige och du lyckas fly, så hoppas jag att du hittar ett land som tar emot dig väl.

   Radera
 3. Läs gärna vad SvD:s Per Gudmundsson skriver om dagens situation.
  500000 asylsökare väntas till landet bara i år och om takten håller i sig blir det fem miljoner på tio år.
  Han kallar det själv för nationens undergång och jag själv som f.d reservofficer ser numera vår egen regering som ett större hot mot landet än vad exempelvis Ryssland någonsin varit.
  Skall inte uppmuntra till brottslighet men förstår helt och fullt de medborgare som i sin förskräckelse över förstörelsen av Sverige gör det dom kan för att bromsa invasionen.

  SvaraRadera
 4. Med all vederbörlig respekt för en tidigare kollega - Att kalla migrationsökningen för "ett större hot än vad Ryssland någonsin varit" tyder på exempellöst förakt mot historien.

  SvaraRadera